Madegesa

Maderera Gerundense SA

Barri Sant Marçal, 17430.
Santa Coloma de Farners, Girona
972 84 13 54

BIGUES MASSISSES

PERFILS LAMINATS

Especialitzats en espècies com castanyer, freixe i roure.

Fundada al 1943 i situada a Santa Coloma de Farners, un entorn ric en fusta de castanyer.

Madegesa és una empresa dedicada principalment al serrat de fustes de proximitat i fabricació de perfils laminats per fusteria. 

Maderera Gerundense S.A. ha estat beneficiari de l’ajut per un import de 147.000,00 € (100% FEADER), corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1780/2021, de 3 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació 08.06.02 del PDR de Catalunya) on l’objecte subvencionat ha estat l’adquisició d’un autocarregador forestal